Idre Fjäll

En av Sveriges största fjällanläggningar tar hjälp av Fjällposten Reklam & Media. Vintern 2009/2010 rodde vi iland hela projektet med Idre Fjälls vinterkatalog, från idé till layout och färdig trycksak. Från start till mål i projektet hade vi kundens önskemål i centrum. Läs mer om Idre Fjäll.

Idre Fjäll
  

Vinterbroschyr 2009/2010