Annonsera

Fjällposten delas ut till samtliga hushåll i Älvdalens kommun. En stor del av upplagan delas ut till stugägare och gäster i hela området via utlägg på anläggningar, butiker, hotell, restauranger och andra besöksmål. Omtyckt och uppskattad av många, såväl gäster, stugägare och ortsbefolkning.

Många läser Fjällposten här på vår hemsida fjallposten.se samt via Facebook och Instagram.

Framsida
195 x 223 mm
S/V 7.670 kr
Färg 8.980 kr

Uppslag
405 x 282 mm
S/V 11.060 kr
Färg 12.990 kr

Helsida
195 x 282 mm
S/V 7.080 kr
Färg 8.320 kr

3/4-sida
4-spalt 195 x 186 mm
3-spalt 145 x 282 mm
S/V 5.530 kr
Färg 6.500 kr

2/3-sida
4-spalt 195 x 186 mm
3-spalt 145 x 246 mm
S/V 5.060 kr
Färg 5.940 kr

Halvsida
4-spalt 195 x 139 mm
2-spalt 96 x 282 mm
S/V 3.980 kr
Färg 4.670 kr

1/3-sida
4-spalt 195 x 92 mm
3-spalt 145 x 123 mm
2-spalt 96 x 186 mm
S/V 2.700 kr
Färg 3.200 kr

1/4-sida
4-spalt 195 x 68 mm
3-spalt 145 x 92 mm
2-spalt 96 x 139 mm
1-spalt 46 x 282 mm
S/V 2.430 kr
Färg 2.850 kr

1/6-sida
4-spalt 195 x 45 mm
2-spalt 96 x 92 mm
S/V 1.580 kr
Färg 1.860 kr

1/8-sida
4-spalt 195 x 33 mm
3-spalt 145 x 45 mm
2-spalt 96 x 68 mm
2-spalt 46 x 139 mm
S/V 1.200 kr
Färg 1.400 kr

1/16-sida
2-spalt 96 x 33 mm
1-spalt 46 x 68 mm
S/V 590 kr
Färg 690 kr

1/32-sida
1-spalt 46 x 33 mm
S/V 285 kr
Färg 335 kr