Annonsera

Fjällposten delas ut till samtliga hushåll i Älvdalens kommun, Lofsdalen i Härjedalen och Sörsjön.
Den delas även ut till alla företag i Sälen.
En stor del av upplagan delas ut till stugägare och gäster i hela området via utlägg på anläggningar, butiker, hotell, restauranger och andra besöksmål. Omtyckt och uppskattad av många, såväl gäster, stugägare och ortsbefolkning.

Många läser Fjällposten här på vår hemsida fjallposten.se samt via Facebook och Instagram.

Framsida
195 x 223 mm
S/V 6.975 kr
Färg 8.206 kr

Uppslag
405 x 282 mm
S/V 10.056 kr
Färg 11.831 kr

Helsida
195 x 282 mm
S/V 6.440 kr
Färg 7.576 kr

3/4-sida
4-spalt 195 x 186 mm
3-spalt 145 x 282 mm
S/V 5.028 kr
Färg 5.915 kr

2/3-sida
4-spalt 195 x 186 mm
3-spalt 145 x 246 mm
S/V 4.597 kr
Färg 5.408 kr

Halvsida
4-spalt 195 x 139 mm
2-spalt 96 x 282 mm
S/V 3.617 kr
Färg 4.255 kr

1/3-sida
4-spalt 195 x 92 mm
3-spalt 145 x 123 mm
2-spalt 96 x 186 mm
S/V 2.473 kr
Färg 2.909 kr

1/4-sida
4-spalt 195 x 68 mm
3-spalt 145 x 92 mm
2-spalt 96 x 139 mm
1-spalt 46 x 282 mm
S/V 2.205 kr
Färg 2.594 kr

1/6-sida
4-spalt 195 x 45 mm
2-spalt 96 x 92 mm
S/V 1.439 kr
Färg 1.693 kr

1/8-sida
4-spalt 195 x 33 mm
3-spalt 145 x 45 mm
2-spalt 96 x 68 mm
2-spalt 46 x 139 mm
S/V 1.087 kr
Färg 1.279 kr

1/16-sida
2-spalt 96 x 33 mm
1-spalt 46 x 68 mm
S/V 532 kr
Färg 626 kr

1/32-sida
1-spalt 46 x 33 mm
S/V 258 kr
Färg 304 kr