Annonsera

Fjällposten delas ut till samtliga hushåll i Älvdalens kommun. En stor del av upplagan delas ut till stugägare och gäster i hela området via utlägg på anläggningar, butiker, hotell, restauranger och andra besöksmål. Omtyckt och uppskattad av många, såväl gäster, stugägare och ortsbefolkning.

Många läser Fjällposten här på vår hemsida fjallposten.se samt via Facebook och Instagram.

Framsida

Framsida
195 x 223 mm
S/V 8.050 kr
Färg 9.450 kr

Uppslag

Uppslag
405 x 282 mm
S/V 11.600 kr
Färg 13.640 kr

Helsida

Helsida
195 x 282 mm
S/V 7.430 kr
Färg 8.740 kr

3/4-sida

3/4-sida
4-spalt 195 x 186 mm
3-spalt 145 x 282 mm
S/V 5.810 kr
Färg 6.830 kr

2/3-sida

2/3-sida
4-spalt 195 x 186 mm
3-spalt 145 x 246 mm
S/V 5.310 kr
Färg 6.240 kr

Halvsida
4-spalt 195 x 139 mm
2-spalt 96 x 282 mm
S/V 4.180 kr
Färg 4.900 kr

1/3-sida

1/3-sida
4-spalt 195 x 92 mm
3-spalt 145 x 123 mm
2-spalt 96 x 186 mm
S/V 2.840 kr
Färg 3.360 kr

1/4-sida

1/4-sida
4-spalt 195 x 68 mm
3-spalt 145 x 92 mm
2-spalt 96 x 139 mm
1-spalt 46 x 282 mm
S/V 2.550 kr
Färg 2.990 kr

1/6-sida

1/6-sida
4-spalt 195 x 45 mm
2-spalt 96 x 92 mm
S/V 1.660 kr
Färg 1.950 kr

1/8-sida

1/8-sida
4-spalt 195 x 33 mm
3-spalt 145 x 45 mm
2-spalt 96 x 68 mm
2-spalt 46 x 139 mm
S/V 1.260 kr
Färg 1.470 kr

1/16-sida

1/16-sida
2-spalt 96 x 33 mm
1-spalt 46 x 68 mm
S/V 620 kr
Färg 720 kr

1/32-sida

1/32-sida
1-spalt 46 x 33 mm
S/V 300 kr
Färg 350 kr